RSS Reset

Đại sứ quán Afghanistan ở Abu Dhabi, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan ở Abu Dhabi, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

 

Địa chỉ nhà: P.O. Cái hộp 5687, Khalidiya Abu Dhabi, UAE

thành phố: Abu Dhabi

Điện thoại: (+971-2) 6655560

Số fax: (+971-2) 6655576

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Giờ bình thường:
đại sứ quán: 8:00 là để 4:00 PM
lãnh sự quán: 8:00 là để 4:00 PM

Chi tiết: phái viên không thường trú để: Oman

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment