RSS Reset

Китайское посольство в Вене, Австрия

Китайское посольство в Вене, Австрия

Адрес: Metternichgasse 4, 1030 Вена, Австрия

город: Вена

Телефон: 0043-1-714314948 (24 часов)
0043-1-714314949

факс: 0043-1-7136816

Веб-сайт: HTTP://at.chineseembassy.org

Эл. адрес: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment