RSS Reset

Lãnh sự quán Úc tại Dhaka, Bangladesh

Cao Ủy Úc ở Dhaka, Bangladesh Address: 184 Gulshan Avenue, Gulshan-2, Dhaka 1212 , Bangladesh City: Dhaka Phone: 880 2 8813105 (nhiều dòng) Số fax: 880 2 881 1125 (Ủy ban cao) Trang mạng: http://www.bangladesh.embassy.gov.au/ Email:...

Đại sứ quán Australia tại Vienna, Áo

Australian Embassy and Permanent Mission to the United Nations Address: Mattiellistrasse 2-4, A-1040 Vienna, Austria City: Vienna Phone: (+43 1) 506 74 – 0 Số fax: (+43 1) 504 1178 Trang mạng: http://www.austria.embassy.gov.au/ Email: austemb@aon.at,visaquestions.vienna@dfat.gov.au Details:...

Đại sứ quán Australia tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Australia tại Buenos Aires, Argentina Address: Villanueva 1400, Buenos Aires C1426BMJ, Argentina City: Buenos Aires Phone: (+54 11) 4779-3500 Số fax: (+54-11) 4779-3581 Trang mạng: http://www.argentina.embassy.gov.au/ Email: dima-buenos_aires@dfat.gov.au Office...

Lãnh sự quán Úc tại Luanda, Angola

Lãnh sự quán Úc tại Luanda, Angola Address: đại lộ 1 Đại hội MPLA 29-31, Luanda, Angola City: Luanda Phone: 244 2 333 135 396363 Số fax: 244 2 396 358

Đại sứ quán Australia ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Úc Kabul, Afghanistan City: Kabul Phone: Vui lòng liên hệ Trung tâm Khẩn cấp Lãnh sự tại Canberra: + 61 2 6261 3305. Chi tiết: The Australian Embassy in Kabul operates from a number of locations that are not publicly disclosed...

Lãnh sự quán Úc tại Port Vila, Vanuatu

Cao Ủy Úc ở Port Vila, Vanuatu Address: Churchill Avenue Winston, port Vila, Vanuatu, Địa chỉ bưu điện: P O Box 111, Port Vila City: Port Vila Phone: +678 22 777 (24 giờ) Số fax: +678 23 948 Trang mạng: http://www.vanuatu.embassy.gov.au/ Email:...

Lãnh sự quán Úc tại Nuku'alofa, xe nhẹ có hai bánh ở ấn độ

Cao Ủy Úc ở Nuku'alofa, Tonga Address: Salote đường, Nuku'alofa, Kingdom of Tonga City: Nuku’Alofa Phone: +676 23244 Số fax: +676 23243 Trang mạng: http://www.tonga.embassy.gov.au/ Email: ahctonga@dfat.gov.au Office...

Lãnh sự quán Úc tại Colombo, Sri Lanka

Cao Ủy Úc ở Colombo, Sri Lanka Address: Không. 21 Gregory Rd, Colombo 7, Sri Lanka City: Colombo Phone: +94-11- 246 3200 (Thắc mắc chung) Số fax: +94-11- 268 6453 (Quản trị) Trang mạng: http://www.srilanka.embassy.gov.au/ Email:...

Lãnh sự quán Úc tại Honiara, Quần đảo Solomon

Cao Ủy Úc ở Honiara, Solomon Islands Address: Cnr Hibiscus Ave & bùn Alley, Honiara, Solomon Islands City: Honiara Phone: +677 21 561 Số fax: +677 23 691 Trang mạng: http://www.solomonislands.embassy.gov.au/ Email: AustHoniara.enquiries@dfat.gov.au Office...

Lãnh sự quán Úc tại Apia, Samoa

Cao Ủy Úc ở Apia, Samoa Address: beach Road, Apia, Samoa, PO Box 704, Apia City: Apia Phone: (685) 23411 Số fax: (685) 23159 Trang mạng: http://www.samoa.embassy.gov.au/