RSS Reset

Ambassade de Libye à Dhaka, Bangladesh

Ambassade de Libye à Dhaka, Bangladesh Address: numéro de maison. 3B, Route 83, Gulshan 2, Dhaka 1212, Bangladesh City: Dhaka Phone: 9895808-9 Fax: 880-2-8823417

Ambassade de Libye à Vienne, L'Autriche

Ambassade de Libye à Vienne, Austria Address: Volksburo (ambassade),Blaasstra33. A-1190 Wien, Austria City: Vienna Phone: (+43 / 1) 367 76 39 Fax: (+43 / 1) 367 76 01

Ambassade de Libye à Buenos Aires, Argentine

Ambassade de Libye à Buenos Aires, Argentina Address: chasseurs 2166 1428 Buenos Aires City: Buenos Aires Phone: (1) 788-3745, 788-3760